بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید امام جمعه محترم شهرستان از واحد سونوگرافی بیمارستان