بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

برپایی جلسات آموزشی بیماری ایدز