بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی پدافندغیرعامل توسط جناب سروان یوسفی