بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

جشن روز پزشک در تالار یلدا شهرضا