گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

previous pauseresume next

جلسه آموزشی دیابت و اهمیت تغذیه مناسب در کنترل دیابت و فشار خون