بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

حضور ریاست محترم بیمارستان در مراسم افتتاحیه خانه بهداشت محمود آباد