بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار خانم محمودی نماینده محترم مردم شهرستانهای شهرضا ودهاقان درمجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار