بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار فرماندار محترم شهرستان دهاقان و اعضای شورا به مناسبت روز پزشک و روز کارمند