بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار مسول دفتر نماینده محترم مجلس با ریاست محترم بیمارستان