بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

رونمایی از یک دستگاه آمبولانس جدید بیمارستان شهدای دهاقان