بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

سفر اقای دکتر اصغری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به شهرستان دهاقان