گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

previous pauseresume next

سفر اقای دکتر اصغری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به شهرستان دهاقان