گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

previous pauseresume next

ریاست بیمارستان

نام  و نام خانوادگيدكتر حشمت اله ثالثی

 

سمت : مدير شبكه و سرپرست بیمارستان شهدای دهاقان

 

تلفن تماس۵۳۳۳۷۲۸۱-۰۳۱ 

پست الكترونيك :